सरकारी नोकर

सरकारी नोकर

अण्णा सुपरींटेन्डन्ट ऒफ़ एक्साईझ ह्या प्रमोशन्वर मुंबईला जाण्यापुर्वी,अख्या रतनागिरीचे हेड होते.पुर्वी सरकारी नोकरांच्या घरी शिपाई नोकर  घरकामाला रहायचे.त्याना घरात आईला मदत करण्या पलिकडे मला आणि माझ्या धाकट्या भावाला संभाळायचे काम पण करावे लागायचे.ब्रिटीश लोकानी ती पद्धत घालून दिली होती.
आमचे आजोबा आमच्याकडे रहायचे.

एकदा काय झाले,एका शिपायाची बदली झाल्यावर त्याच्या जागी दुसरा शिपाई आला होता. तो जरा कायदेबाज होता.नेहमीच्या सवंयी प्रमाणे आजोबानी  त्यांची सुपारी कुटून ठेवायाला त्याला सांगितले.तोंडात दांत नसल्याने आजोबा कुटून ठेवलेली सुपारी खात असत.त्या शिपायाने सांगितले”आजोबानू,मी सरकारी नोकर आसयं,माझां सुपारी कुटूचां काम नाय,”

संध्याकाळी अण्णा घरी आल्यावर आजोबानी त्यांना तो शिपाई काय म्हणाला ते सांगितले.त्यावर अण्णा, आजोबाना म्हणाले “उद्या पासून तुम्ही त्याला तुमचे काही काम सांगू नका.” दुसरया दिवशी तो शिपाई घरी आल्यावर अण्णानी त्याला एक जड फाईलचे बोचके दहा मैलावर असलेल्या त्यांच्याच एका ब्र्यान्च ऒफिसला देऊन तिकडच्या माणसाची पोहचल्याची पावती आणून आजोबाकडे द्यायला सांगितले.त्यावेळी पायी जाण्याशिवाय दुसरे साधने नव्हते.

दुसरया दिवशी आण्णा दोन दिवसाच्या फिरतीवर (टूरवर) गेले.दुसरया दिवशी त्या शिपायाने सम्ध्याकाळी पावती आणून आजोबांच्या स्वाधीन केली.आणि त्यांना म्हणाला “आजोबानूं,जरा उशीर झालो माकां,पाय पण वाईंच दुखतंत.मी तुमची सुपारी कुटून देवूं काय?

दोन दिवसानी अण्णा घरी आल्यावर त्यांनी आजोबाना विचारले”शिपायाने पावती दिली काय? त्यावर आजोबा म्हणाले “हो दिली आणि वर तो मला म्हणाला “सायबानी माकां सरकारी नोकरी म्हणजे काय तां पण समजावलां” हे ऐकून आजोबा आणि अण्णा खो,खो हंसले.
त्यानंतर तो शिपाई न चुकता आजोबांची सुपारी कुटून देत असे

            श्रीक्रुष्ण सामंत (स्यान होझे कॅलिफोरनीया)

Advertisements

टिप्पणी नोंदवा

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: