सातवा महिना

 सातव्या महिन्यावर आईची ओटी
भरतात (ज्याला बेबी शॉवर म्हणतात)
त्यावेळी त्या उदरातल्या बाळाला
आईचा आनंद पाहून काय संदेश
द्यायचा आहे ते ह्या कवितेत सांगितले आहे

तुझ्या उदरातून
 पाहिला मी
आई,तुझा
आनंदाचा सोहळा
जरी पुर्ण
काळोख होता
इकडे सगळा

येइन मी प्रकाशात
जेव्हां
पुनश्च पाहीन मी
तुझा आणि माझा
अत्यानंद आगळा

         श्रीकृष्ण सामंत (स्यान होझे कॅलिफोर्निया)

Advertisements

2 Comments

  1. प्रशांत पाटील
    Posted जून 1, 2013 at 2:28 सकाळी | Permalink

    ok thanks

  2. Posted जून 2, 2013 at 6:05 pm | Permalink

    थॅन्क्स प्रशांत


टिप्पणी नोंदवा

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: