सहज सूचलं म्हणून

सहज सुचलं म्हणून
वाचता वाचता वाचनात आलं तेव्हां
“असं शिकून वागता आलं तर”?
निसर्गाकडून खूप काही शिकता येतं.
दुसऱ्याला काही देताना गर्वाने अथवा घमेंड करून देऊ नये.उलट आदराने व प्रेमाने द्यावं.
सूर्य सर्वांना प्रकाश आणि जीवन देतो.असं देताना कोलाहाल आणी गर्मी देतो.
चंद्र थंड प्रकाश देताना प्रेम आणि सद्भावनेची आठवण करून देतो.
हा फरक का आहे?
कारण सूर्याला अहंकार आहे ,घमेंड आहे की “मी सर्वांना जीवन देतो”
परन्तु चंद्र, प्रकाश विनम्रपणे आणि प्रेमाने देतो.कारण त्याला ठाऊक आहे की
 “हा प्रकाश आपला नाही” हा प्रकाश त्याला सूर्याकडून मिळाल आहे.
हा विचार जर माणसाने स्विकारला तर? जे काही आपल्या जवळ आहे
 ते”त्याने” दिलेले आहे.म्हणून आज जे काही आपण दुसऱ्याला देऊ,
ते अहंकार आणि घमेंड ठेऊन न देता,चंद्रासारखे प्रेम आणि सद्भावनेने द्यावं.

                      श्रीकृष्ण सामंत (स्यान होजे कॅलिफोरनीया)

Advertisements

टिप्पणी नोंदवा

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: