तुझ्यामुळे जीवन उजाळलेले भासे

तुझ्यामुळे जीवन उजाळलेले भासे

दिन रात्र जरी दीप जळे
परि मनी माझ्या अंधार वसे
कुठे शोधू मी सांग तुला
तुझ्यामुळे जीवन उजाळलेले भासे

क्षणो क्षणी जरी मी ठोकर खाई
चंद्र्सूर्य हि मज मार्ग न दाखवी
असा उजाळा मनी वास करी
अन तुझ्या दर्शने मन तृत्प होई

दाखवी कुणी मज हा भेदभाव
कुणी केला मजवर हा अन्याय
दीप स्वतःचा न शके मालवू
घर कुणाचे का जाई सजवू

न कळे मज मी कुणास शोधू
दिशा अन मार्ग मनाचा कसा काढू
किती नवलाईचा मार्ग दिसे मनाला
लहर जणू चैतन्याची फुलवी जीवाला

     श्रीकृष्ण सामंत (स्यान होझे कॅलिफोरनीया)
       shrikrishnas@gmail.com
 

Advertisements

टिप्पणी नोंदवा

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: