Daily Archives: जानेवारी 7, 2008

बॉम्बेचे मुंबई आणि मधुकर सामंत

बॉम्बेचे मुंबई आणि मधुकर सामंत ” बंबई, बॉम्बे ” ज्याला म्हणत होते,त्याला आता ” मुंबई ”  किंवा स्टाईलमधे काही लोक हल्ली ” मुंबाय ” म्हणतात त्या मुंबापुरीला मुळ मुंबादेवी ह्या देवीच्या नांवावरून बहुतेक मुंबई असे नांव आले असावे. माझा मोठा भाऊ ह्या नामकरणाला कसा कारणीभूत झाला ही एक गंमतीदार गोष्ट तुम्हाला मला सांगायची आहे.खरं म्हणजे […]