अंजली अंजली तूच माझी रागिणी

अंजली अंजली पुष्पांजली
फुले देवून देतो ही पुष्पांजली
पायी तुझ्या ही स्वरांजली
गीतात गातो ही गीतांजली
प्रिय वाटे ही कवितांजली

प्रीतीने भरलेले तुझे भोळे मन
तुला पाहूनी सजणी धडके हे मन
जेव्हां मनी माझ्या वाजे प्रीतीची बांसुरी
तेव्हां स्वप्नी माझ्या खुलते एक चांदणी

जीवनाची बहार मिळे मला
प्रीतिचे शिखर मिळे मला
अंजली अंजली तूच माझी रागिणी
संगीतलहरीने डोले माझे मन
प्रीतिरागिणीने डोले माझे तन

भासे मला कशी जादू जाहली
दिसे मला गोड स्वप्ने मनी छपली
गोड गोड धुने सरगमची
धुंद धुंद लहरी सुरांची

प्रीतिच्या पुजनी सुरांच्या जीवनी
फुलानी भरलेली ही पुष्पांजली
लहरीची तुला नृत्यांजली
गीताने भरलेली ही गीतांजली
कविना माझी ही कवितांजली

पाहिले तुला जेव्हां झालो तुझा तेव्हां
प्रीति कशी होईल तुजविणा
कविता कशी होईल तुजविणा
चंद्रमाच्या चांदणीसम तू सजणी
फुलांच्या फुलदाणीसम तू सजणी
अंजली अंजली तूच माझी रागिणी

श्रीकृष्ण सामंत (स्यान होझे कॅलिफोरनीया)
shrikrishnas@gmail.com

Advertisements

One Comment

 1. anjali jambhale
  Posted जुलै 16, 2011 at 10:08 pm | Permalink

  अंजली अंजली तूच माझी रागिणी

  अंजली अंजली पुष्पांजली
  फुले देवून देतो ही पुष्पांजली
  पायी तुझ्या ही स्वरांजली
  गीतात गातो ही गीतांजली
  प्रिय वाटे ही कवितांजली

  प्रीतीने भरलेले तुझे भोळे मन
  तुला पाहूनी सजणी धडके हे मन
  जेव्हां मनी माझ्या वाजे प्रीतीची बांसुरी
  तेव्हां स्वप्नी माझ्या खुलते एक चांदणी

  जीवनाची बहार मिळे मला
  प्रीतिचे शिखर मिळे मला
  अंजली अंजली तूच माझी रागिणी
  संगीतलहरीने डोले माझे मन
  प्रीतिरागिणीने डोले माझे तन

  भासे मला कशी जादू जाहली
  दिसे मला गोड स्वप्ने मनी छपली
  गोड गोड धुने सरगमची
  धुंद धुंद लहरी सुरांची

  प्रीतिच्या पुजनी सुरांच्या जीवनी
  फुलानी भरलेली ही पुष्पांजली
  लहरीची तुला नृत्यांजली
  गीताने भरलेली ही गीतांजली
  कविना माझी ही कवितांजली

  पाहिले तुला जेव्हां झालो तुझा तेव्हां
  प्रीति कशी होईल तुजविणा
  कविता कशी होईल तुजविणा
  चंद्रमाच्या चांदणीसम तू सजणी
  फुलांच्या फुलदाणीसम तू सजणी
  अंजली अंजली तूच माझी रागिणी

  श्रीकृष्ण सामंत (स्यान होझे कॅलिफोरनीया


टिप्पणी नोंदवा

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: