काय समजू तू असशी कोण

बहरले जीवन माझे तुझ्यामुळे
काय समजू तू असशी कोण
मनाच्या वाळवंटी फुलला
बगिच्या तुझ्यामुळे
काय समजू तू असशी कोण

भटकत होतो मी एकटा
कुणी मित्र ही नव्हता
सांगू कुणा मी मनातले
कुणी ऐकणारा नव्हता
ठेऊ कुणावरी मी भरवंसा
कुणी लपवीणारा नव्हता

कुठले स्वप्न मी माझे समजू
कुणा माझे प्राण समजू
कुणा माझी जान समजू
घुंघट ओढूनी तुझ्या माथ्यावरी
येई संशयाचा माझ्यावरी ताण
काय समजू तू असशी कोण

श्रीकृष्ण सामंत (स्यान होझे कॅलिफोरनीया)
shrikrishnas@gmail.com

Advertisements

टिप्पणी नोंदवा

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: