Daily Archives: जुलै 27, 2008

नव्हतो ग!मी सजणे असा

  नव्हतो ग! मी सजणे असा केला बदनाम इतरानी जसा दोष तुही दिलास थोडासा गमविला मी जगाचा भरवंसा नव्हतो ग! मी सजणे असा असेल खरे जे दिसले नयनाला सजणे! धोका मिळाला नजरेला किती किती म्हणूनी वाद घातला होता ग! हा इतरांचा दुष्ट फैसला केला बदनाम इतरानी जसा नव्हतो ग! मी सजणे तसा ठोकरूनी तू माझ्या […]