Daily Archives: ऑगस्ट 3, 2009

छपवूं कशी ही सारी वादळे माझ्या लोचनी

हलवूं कशी नजर तुझ्या चेहर्‍यावरूनी येऊं कसा शुद्धीवरती शुद्ध माझी हरपूनी मेघासम कचपाशाची मेहक तुझी दरवळे पाजती तुझी लोचने पीत राहिलो पिणे सांगू कसे सदैव त्या कैफात राहूनी येऊं कसा शुद्धीवरती शुद्ध माझी हरपूनी भिती तशीच प्रीति दिसेल माझ्या नेत्रातूनी लालसा अन मोनोकामना दिसतील निक्षूनी छपवूं कशी ही सारी वादळे माझ्या लोचनी  हलवूं कशी नजर […]