Daily Archives: ऑगस्ट 30, 2009

मौनभंग केल्याने इरादा असत्यभासाचा आहे असं वाटेल.

  आज प्रो.देसाई जरा गंभीर दिसले. “तळ्यावर फिरायला आल्यावर सर्व विवंचना घरी ठेवून यावं” असं सांगणारे स्वतः भाऊसाहेब आज कसली विवंचना घेऊन आले आहेत ह्या विवंचनेत मी पडलो.मी भित भितच त्यांना विचारलं, “घरी सर्व ठिक आहेना?” “ठिक नसायला काय झालं?.जो तो आपली जबाबदारी संभाळत आहे.नातवंड शाळा कॉलेजात दंग आहेत.मुलं आपल्या काम धंद्यात बिझी आहेत.कामावर तरी […]