Daily Archives: डिसेंबर 16, 2009

छ्न छन छ्नन छन छ्न छ्न

(अनुवादीत.) छ्न छन छ्नन छन छ्न छ्न गीत मनी तरी का यावे सन सन हवा सन सन वार्‍याने तरी का लहरावे ऐकीले असेल का ते वार्‍याने कुणा तरी वरीलेस तुझ्या मनाने छ्न छन छ्नन छन छ्न छन गीत मनी तरी का यावे कंगन खणण खण खण खण कंगन तरी का खणखणावे पैंजण झनन झन झन […]