Daily Archives: जानेवारी 16, 2010

नका एव्हडे सतावू.

अनुवाद (भूली हुई यादों…..) विस्मरलेल्या स्मृतिनो नका एव्हडे सतावू घेऊ का मी जरा विश्राम कसे दूर तुम्हा मी ठेवू ओंजळीत माझ्या मी जमविले तारे सहारा घेऊनी स्वपनांचा कसे मी जगावे विक्षिप्त मी असे मुळचा नका विक्षिप्त आणखी करू विस्मरलेल्या स्मृतिनो नका एव्हडे सतावू नका लटू मला घालूनी कसला वाद दाखवण्या नवा मार्ग नका घालू साद […]