Daily Archives: जानेवारी 28, 2010

भिडता नजर तुझ्याशी लाज वाटे मला

अनुवादीत. (ठंडी हवाएं……) थंड थंड हवा आली लहरत लहरत बोलावू कसे सजणां आला ऋतु बहरत चंद्रमा अन तारे हंसवे दृश्य सारे मिळूनी सगळे हृदयी जादू जागविणारे सांगवे ना मला रहावे ना मला भिडता नजर तुझ्याशी लाज वाटे मला कथा अंतरातल्या जाणवे अंतराला ओढ अंतराची सजणा सांगू कशी तुला भिडता नजर तुझ्याशी लाज वाटे मला श्रीकृष्ण […]