Daily Archives: मार्च 18, 2010

” ******आणि देव देत नाही दोनही डोळे.”

“जीवनातल्या अन्यायाशी दोन हात केल्याने जीवन संपन्न होतं.जीवन दोषहीन नसणं हे एका अर्थी बरं आहे असं म्हटलं पाहिजे. नाहीपेक्षा जीवन जगायला काहीच राहिलं नसतं.” “आपण ज्यावेळी लहान असतो त्यावेळी आपल्याला सांगीतलं जातं की, “चांगलं वागा” “आपल्या जवळ असेल त्यातून भागीदारी करून दुसर्‍याला द्या.” “तुम्हाला जर कुणी चांगलं वागवायला हवं तर दुसर्‍याशी तुम्ही चांगलं वागा.” हे […]