लयीसम भासे मजला जीवनगती

अनुवाद. (संसार है इक नदिया…….)

नदी सम भासे मजला हा संसार
अन सुख-दुःखाचे दोन किनारे
न जाणे कुठे चाललो आपण
प्रवाहाला देती जन्म हे वारे

लयीसम भासे मजला जीवनगती
अन राग-सूराचे दोन बिछाने
सप्त सूरांच्या मधले भ्रमण
सूरमय संगीताला देई जन्म

अंबराच्या नयनातून बरसे श्रावण
पडत्या थेंबातून फिरूनी होती घन
बनण्या बिघडण्याच्या परंपरेने
गुरफटती संसारात सारे जन

कुणी कुणासाठी नसे अपुला वा पराया
नात्या रिश्त्याच्या प्रकाशामधे
हरएक जण असे छाया
नियतीच्या खेळामधला हा न्याय पुराणा

आहे का जगती कुणी पाप केल्याविणा
खुडले का बागेतूनी फुल कुणी कांट्याविणा
निष्कलंक कुणीही नसती या संसारी
लयीसम भासे मजला जीवनगती

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॅलिफोरनीया)
shrikrishnas@gmail.com

Advertisements

टिप्पणी नोंदवा

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: