लाली लज्जेची आली गालावरती

अनुवाद

शब्दा शब्दाला तू रूसूं नकोस
तुला स्वतःला फसवूं नकोस
रंग बदलत राहे हे जीवन
तुझ्याच भाग्यावरी रूसूं नकोस

लाली लज्जेची आली गालावरती
ओल्या होऊनी पापण्या हळूच झुकती
लाली नयनामधे अन अंतरी प्रीति
लपून छपून येई हंसू ओठावरती

ढळल्या रात्री काळोखा घेऊनी
नव्या पहाटे येती दिशा बहरूनी
भरूदे जीवन दुःखानी वा सुखानी
नशिबी आहे रहाणे ह्याच स्थानी

फुले खुशीची हरएक घेई
नयनातील आसवें कुणी न पाही
हंसेल दुनिया पाहूनी तुझे हंसणे
अथवा लागेल एकट्याला रडणे

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॅलिफोरनीया)
shrikrishnas@gmail.com

Advertisements

टिप्पणी नोंदवा

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: