प्रीत झाल्याविना रहाणार नाही

अनुवाद

तो: भेटशील जर अशीच तू मला
प्रीत झाल्याविना रहाणार नाही

ती: नको बोलू असे बोल लाडक्या
चित्त हरविल्याविना रहाणार नाही

तो: पाठलाग माझा तू का करीशी
नजरेतील फुले मार्गात का शिंपीशी

ती: सांगू कसे हीही एक चाल आहे
एकदा तरी प्रकट होणार आहे

तो: केलीस तू जादूगिरी अशी
चर्येवरूनी नजर सुटेना कशी

ती: अशा नजरेने तू जर पहाशील मला
लाली छपल्याविना रहाणार नाही

तो: प्रीतीपथ मला अजाण आहे
काय करावे ह्याने बेचैन आहे

ती: पाहूनी तुझीच ही बेचैनी
अंतरात मीही बेचैन आहे.

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॅलिफोरनीया)
shrikrishnas@gmail.com

Advertisements

टिप्पणी नोंदवा

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: