खरी होवोत स्वपनांची साठवण

अनुवाद.

ही चिंब-चिंब झालेली अंधारी रात्र
ही मस्त मस्त फुललेली रमणीयता
असे असुनही का चांदणीची उदासिनता
हळूवार उगवता हा चंद्रमा प्यारा
झोप येईना पाहूनी ह्या ऋतुचा इशारा

ठुमकत ठुमकत येई हवेची लहर
अशाच वेळी का होई उद्विग्न अंतर
कळ्या फुलांवर येई अचेतन आद्रता
कुणी जाणावी जीवनातील कमतरता

उजळ दिवशी जे न मिळे स्वप्न
ते शोधीत राही माझे अंतर
झगमगत्या रात्री गेली मी डूबून
शोधू कशी मी मला त्यानंतर

अशाच वेळी नसे का कुणी
हंसे सुंदरसे नकळत देऊनी
चुकून काढील माझी आठवण
खरी होवोत स्वपनांची साठवण

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॅलिफोरनीया)
shrikrshnas@gmail.com

Advertisements

टिप्पणी नोंदवा

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: