आणू कुठून ती खुशी सांग एकदा

अनुवाद

अंगीकारीलेस जे तुझे तुला
आणू कुठून मी ते सदा सर्वदा
भावते जी तुझ्या अंतराला
आणू कुठून ती खुशी सांग एकदा

तेच फुल मी ज्या सर्वांनी तुडवीले
तेच जीवन जे आंसवानी वाहिले
श्रावण वर्षा होऊन बरसणारा
आणू कुठून तो मेघ सांग एकदा
भावते जी तुझ्या अंतराला
आणू कुठून ती खुशी सांग एकदा

लालसा असे तुला इतरांची
अभिलाषा करिते मी मात्र तुझी
अंतरात तुझ्या दुःख अन दुःख
अंतरात मात्र माझ्या तू अन तू
चैन देईल तुझ्या अंतराला
आणू कठून तो उपाय सांग एकदा
भावते जी तुझ्या अंतराला
आणू कुठून ती खुशी सांग एकदा

प्रकट झाली माझी विवशता
निषप्रभावी माझी उदासीनता
वांछिले असता कधी निर्वाणाला
मिळे ना मज पाहूनी अनुपाताला
स्थिरचीत्त करण्या तुझ्या मनाला
आणू कुठून तो आशीष सांग एकदा
भावते जी तुझ्या अंतराला
आणू कुठून ती खुशी सांग एकदा

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॅलिफोरनीया)
shrikrishnas@gmail.com

Advertisements

टिप्पणी नोंदवा

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: