मी एक क्षुल्लक फूल आहे.

नयनातून तुझ्या आलेला
अश्रू समजून तू मला
कां बरं ठिपकू दिलीस
तुझ्या प्रेमाचा मी मोती
कां बरं मातीमोल केलीस

फुलबागेत न फुललेलं
मी एक क्षुल्लक फूल आहे
कसं असलं तरी
बहरलेली मी एक भूल आहे
तू मला फुलवून स्वतःच
कां बरं विसरून गेलीस
अश्रू समजून तू मला
कां बरं ठिपकू दिलीस

नजरचुकीने मी इथे आलो बघ
माहीत होतं हे नाही माझे जग
गाढ झोपलेल्या मला
कां बरं जागवून गेलीस
अश्रू समजून तू मला
कां बरं ठिपकू दिलीस

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॅलिफोरनीया)
shrikrishnas@gmail.com

Advertisements

टिप्पणी नोंदवा

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: