Daily Archives: नोव्हेंबर 17, 2011

आणखी आणखी मिळवण्याची आशा.

“हे सर्व करीत असताना तृप्त वाटणारा माझ्या आजोबांचा चेहरा अजून माझ्या मनात कोरून ठेवला गेला आहे. अगदी साधं सरळ जीवन माणसाला परमानंद देतो.” रमाकांतचं पूरं आयुष्य कोकणात गेलं आणि तेसुद्धा आपल्या आजोळच्या घरात गेलं.रमाकांत प्रथमच मुंबईला आला होता.यायची पाळी आली नसती तर तो मुळीच आला नसता. “ज्यांना आणखी आणखी मिळवण्याची हौस असेल त्यानी जावं वाटलं […]