Daily Archives: डिसेंबर 24, 2011

कट्ट्या-बट्ट्या.

“तुम्ही दोघी बहिणी लहान लहान होता तेव्हा,भांडणं झाल्यावर कट्टी-बट्टी खेळला असालच.” मी माझ्या पत्नीला म्हणालो. केशव, माझा मित्र,वांद्रा स्टेशन जवळच असलेल्या एका चाळीत रहातो.मी कधी कामाला वांद्र्याला उतरलो की हटकून केशवला भेटून येतो. असाच काल मी केशवकडे गेलो होतो.आमच्या राजकारणावर,महागाईवर,हवामानावर गप्पा चालल्या होत्या,तेव्हड्यात केशवचा सहा वर्षाचा मुलगा रडत रडत केशवजवळ येऊन म्हणाला, “शेजारचा बंटी माझ्याशी […]