Daily Archives: डिसेंबर 27, 2011

पुष्टावलेला तो उंच ऊस

माझ्या त्या (अजून आणखी एक इडंबन केलं आहे.) मधल्या “पुष्टावलेल्या ऊसाच्या” विडंबनाचा जन्म असा झाला. मुळ कवितेतल्या पहिल्या ओळीत “कोसळणारा तो धुंद पाऊस” ह्यातला “पाऊस” ह्या शब्दावरून “ऊस”हा शब्द आठवला. आणि नंतर उसाचं शेत,ऊस खेचणं, चीर काढणं,रस थेंब थेंब पडणं,हात चिकट होणं-ऊसाचा रसच तो चिकट असणार- ऊचकणं आणि ऊस म्हटल्यानंतर मुळासकट खाणं हे सगळं माझ्या […]