भासशी तू शीतल छाया

तुला पाहूनी विचार आला माझ्या मनी
जीवन भासते उन्हापरी अन
भासशी तू शीतल छाया

आज पुन्हा अंतरी प्रबळ इच्छा आली
अन समजावीले मी माझ्या मना
जीवन भासते उन्हापरी अन
भासशी तू शीतल छाया

तुला गमवूनी विचार आला माझ्या मनी
काय साधीले गमवूनी तुला
जीवन भासते उन्हापरी अन
भासशी तू शीतल छाया

जमले नाही गुणगुणणे तुझ्या कानी
का मग काळाने गीत गाईले
जीवन भासते उन्हापरी अन
भासशी तू शीतल छाया

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॅलिफोरनीया)
shrikrishnas@gmail.com

Advertisements

टिप्पणी नोंदवा

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: