Monthly Archives: मे 2022

झाले अवघ्या दोन दिवसात

(अनुवाद) झाले अवघ्या दोन दिवसात संपन्न आणि नाश एव्हडीच आता ऊरली आकांक्षा न येवो त्याची आठवण निष्टा होती ज्यांच्यावर त्यांनीच दिला धोका त्या प्रीतीच्या वचानाचे काय झाले आता जे सांगत होते आम्हाला अम्हीच तुमचे सदैव आहो जम्यानंतरी तुमच्यावर प्रीती करीत आलो तेच आता आमच्यापासून दूर गेले. जवळ येऊनी सांगा बरे अमुच्या कानी काय मिळाले आम्हाला […]

मजवरी नाराज व्हायचे असेल तुला

(अनुवाद) मजवरी नाराज व्हायचे असेल तुला होऊन जा सत्वरी नको मात्र रुसू स्वत:वरी माझ्यापासून दूर जायचे असेल तुला निघून जा सत्वरी नको मात्र होऊ स्वत: वेगळी माझ्यावर नाराजी असो वा नसो मजवरी भरवंसा नसेल तुला काढून घे सत्वरी नको मात्र बनू संशयी स्वत:वरी नभ डोक्यावरी असो वा नसो माती असावी पाऊलांच्या खाली मला गैरविश्वासू म्हण […]