Author Archives: shrikrishnasamant

मी कॅलिफोरनीया मधे स्थाईक झालो आहे.मी माझी पत्नी कुंदा आणि दोन मुलं यांच्या सोबत रहातो.
आता निवृतीच्या जीवनात आयुष्यातले अनुभव,आणि वाचनात आलेले इतरांचे अनुभव याचा संग्रह आठवणीत आणून तो “कृष्ण ऊवाच” म्हणून लेखात,कवितेत,विचार, चर्चा,वर्णन,टिका आणि गम्म्त म्हणून,ह्या Blog मधे लिहून इतरांशी जणू हितगूज केल्याचे समाधान मिळेल या आशाने केलेला एक प्रयत्न.

सूर्यप्रकाश आणि निरूपद्रवी कोलाहल.

“कधीकधी दुपारच्यावेळी,मऊ उशांवर पाठ टेकून बसल्यावर,बाजूला गरम गरम चहाचा कप ठेवून,पाडगावकरांच्या कवितेचं पुस्तक मांडीवर ठेवून कविता वाचताना,मधूनच मनात विचार डोकावतात की हे जीवन किती चमत्कारांनी भरलेलं आहे.”……इति सुधाताई. सुधा वानखेडे माझी लहानपणाची मैत्रीण.सुधाला शिक्षणाची खूप आवड होती.ती शिकत गेली,शिकत गेली आणि शेवटी मराठीत एम.ए. झाली आणि एका कॉलेजात लेक्चरर म्हणून शिकवायला लागली.चिकाटी,हुशारी आणि सच्चेपणा ह्या […]

“Trust but verify”.(विश्वास ठेवा पण खात्री करून)

“तुम्हाला जे भावतं,ते तुमच्या अंतःकरणापासून असतं.आणि ज्याचा तुम्ही विचार करता किंवा जे तुम्हाला जाणवतं ते वरवरचं असतं” प्रमोदला भेटल्यावर त्याच्याशी कोणत्या विषयावर बोलायला ह्वं हे मला चांगलंच माहित होतं.प्रमोद एक तत्वनीष्ट माणूस.आयुष्यात जगण्यासाठी माणसांची स्वतःची म्हणून काही तत्व हवी असतात असं तो नेहमी आवर्जून सांगत असातो. ह्यावेळी त्याच्याशी चर्चा करताना मी त्याला म्हणालो, “हे बघ […]

“होय” आणि “धन्यवाद”

बबनला मी नेहमी निरखून पहात असायचो की,तो क्वचितच कुणालाही “नाही”म्हणायचा नाही,तसंच कुणालाही कदापीही “धन्यवाद ” म्हटल्याशिवाय रहायचा नाही. “अरे,तू प्रत्येक साध्यासाध्या गोष्टीसाठी “धन्यवाद” महणतोस.बाहेरच्या सर्वांना म्हणतोसच पण मी पाहिलंय की तुझ्या घरात्तल्या सर्वांना म्हणत असतोस मग तो तुझ्या छोट्या मुलाला असो किंवा तुझ्या आई-बाबांना असो.मला हे तुझं आवडतं.पण तुला ही सवय कशी काय लागली.?आपल्या नेहमीच्या […]

उतावीळपणा.

“जीवनात उतावीळपणा झाला की त्या जीवनाची मनोहरता हरवली जाते.” संदीप त्याच्या लहानपणी नेहमीच आपण घाईगर्दीत आहे असं भासवायचा.बरेच लोक असं भासवत असतात.कदाचित त्यांना असं दाखवून द्यायचं असेल की तसं केल्याने दुसर्‍यावर आपली चांगली छाप पडते.अशा व्यक्तीला नेहमी पहाणारे समजायचं ते समजतात. आता मोठा झाल्यावर संदीप त्यामानाने बराच सावरल्यासारखा दिसत होता.मी त्याला सरळ प्रश्न केला, “हे […]

डुलकी घ्याल तर वंचित व्हाल.

“जेव्हा निर्जीव वस्तु वापरणारा एखादा त्या वस्तुला, त्याच्यापूर्ती सजीव वस्तू समजून त्या वस्तुशी संबंधीत रहातो तेव्हा हे असं शाम सारखं तो विचार करीत असणार ह्याची मला खात्री पटली.” मी हॉलमधे आजचा पेपर वाचित बसलो होतो.तेव्ह्ड्यात मला आमच्या बिल्डिंगच्या समोरच्या घड्याळजीच्या दुकानातून भांडण्याचा आवाज ऐकू आला.त्यातला एकाचा आवाज माझ्या परिचयाचा वाटला.म्हणून मी उठून बाल्कनीत येऊन त्या […]

भित्री जया.

“ह्या क्षणी जा! आणि जर तुम्हाला माहित नसेल कसं, तर तुम्ही ज्यावेळी मार्गस्त असतां त्यावेळी ते तुम्हाला कळेल. तुमचा मार्ग जर नापसंतिचा असेल तर त्यापेक्षा तो मार्ग नसलेलाच पत्करला.” जया मला म्हणाली, “भीतिचीच मला भीति वाटायची.कुठचीही गोष्ट करण्यापुर्वी ती करायला भीति वाटणं हा माझा वीक-पॉइंट होता. मुळे अंगात क्षमता असूनही मी कुठचीही गोष्ट करायला बिचकायचे.माझी […]

मैत्रीण

“मला असफलता भावते.”….इति शिल्पा शिल्पा आपल्या मैत्रीणीवर फारच चिडलेली दिसली. ती म्हणते, “माझी मैत्रीण फटकळ आहे,मनात आलं की बोलून टाकते,समोरचा काय म्हणेल याचा विचारही करत नाही”..वगैर वागैरे. शिल्पाचं हे बोलणं ऐकून मला त्यात थोडसं स्वारस्य वाटलं. मी तिला म्हणालो, “मला, तुझी मैत्रीण बरचशी बुद्धिमान वाटते.कारण कुणीही खात्री असल्याशिवाय मनात आलं तर बोलून टाकणार नाही तिचं […]

शेतकरी.

“आपण जीवनात तालबद्धता ठेवायला हवी आणि नीरस वाटलं तर आशंका ठेवूं नये.” माझी मावशी कोकणात एका खेड्यात रहाते.नदी काठावर तो गाव आहे.माझा भाऊ पुर्षोत्तम तिचा एकुलता एक मुलगा.मी त्याला लहानपणापासून “शेतकरी” म्हणायचो.बरेच वेळा तो शेतात दिसायचा.सूर्य अस्ताला गेल्यावर काळोख झाल्यावर घरी यायचा.शेतीत इतका रमायचा म्हणून मी त्याला शेतकरी म्हणून साद द्यायचो.आयुष्यभर शेती करून अजून दमला […]

नका सतावू मला.

(अनुवादित) नका सतावू मला. माझ्या आठवानो विसरूनी गेलो मी तुम्हाला नका सतावू मला नका माझ्या जवळी येऊ सुखाने जगूदे मला निळ्या नभाकडे पहात बसलो आहे तुटणारे तारे कुठवर जीवन कंठू स्वपनांच्या आधारे असुद्या मी खुळा नका करू अजून खुळा नका माझ्या जवळी येऊ सुखाने जगूदे मला नका लुटू मला करूनी अजुनी खुळा संभाळीतो तोल माझा […]

चमत्कार

“तिच परिस्थिती कवीची.शेकडो हजारो शब्द डोक्यात खच्चून भरलेले असतात.पण त्यातून मोजकेच शब्द वापरून कवीकल्पना तयार होते. तो ही एक चमत्कार असतो.पण कवी तसं मानत नाहीत.” श्रीरंग आणि मी एकदा चहा पित असताना,अनेक विषयावर चर्चा करीत होतो.मधूनच श्रीरंगाला आपलं लहानपण आणि त्यानंतर मोठं होत असतानाचे टप्पे आठवले. मला म्हणाला, “मला आठवतं,लहान असताना इतर मंडळी वाट बघत […]