Category Archives: कविता

ती गोड गाणी कशी मी गाऊ?

(अनुवाद) प्रीतिची वचने कशी बरे मी पाळू? आसपासच्या ज्वाळांना कशी मी सांभाळू? प्रीतिला रोखणारी भिंत कशी मी उचकटू? असतील अगणीत गोड गाणी दाखवी वेदना नेत्रामधले पाणी अंतराची तार तुटलेली असताना ती गोड गाणी कशी मी गाऊ? भार व्यथेचा अंतरात असताना शोधूनी सांभाळीन मार्ग सुलभतेचा परि असतो जेव्हा भार जीवनाचा ती व्यथा कशी मी संभाळू? श्रीकृष्ण […]

हे आयुष्या!

(अनुवाद) हे आयुष्या! करशील जरा मजला खुळा मीच स्वत: घाबरलेला आहे वेंधळा कुठुन कुठे घेऊन आली ही लोभस अभिलाषा पुजीले मी जिला तिच जहाली एक छाया अंतरातल्या चुकीने लज्जीत केले मला हे आयुष्या! करशील जरा मजला खुळा मीच स्वत: घाबरलेला आहे वेंधळा विचीत्र आनंदाच्या स्वप्नात हरवून गेलो अनोख्या चीर निद्रेत झोपून गेलो नयन खुलताच मी […]

डोलणारे आकाश

(अनुवाद) डोल डोलणार्‍या पाहूनी गगनाकडे ऊगवेल शशिकांत असे वाटते झिलमीलणारे पाहूनी तारे अंबरही डोलू लागले कुणी न पाहतो नभाकडे पाहतो ऊगवलेल्या चंद्राकडे पहातील सारे ऊगवत्या चंद्राकडे कुणी न पाहतो गगनाकडे फुलें फुलली नसता बाग कशी बहरावी वात तेवत नसतां दूर होईल कशी काळोखी तू दिसतेस मोहक चंद्रापुढे निकट येशील जरा माझ्यापुढे रजनीनाथ अस्ताला जाई जोवरी […]

संसार

(अनुवाद) संसार भासे जणू एक सरिता दु:ख सुख भासे जणू दोन किनारे कोण जाणे कसला हा प्रवास आहोत फक्त आपण वाहते झरे आक्रमत्या जीवनाच्या वेगामधे असे एक लय रागामधे सूरामधे संसार असे एक शय तारकांच्या समुहामधे असतो सराव चंद्रमा आणि चांदण्याचा धरती वरती अंबराच्या नेत्रातूनी कोसळती धारा श्रावणाच्या एके दिनी थेंब पावसाचे बनतील मेघ पुन्हा […]

विझशिल का वा जळशिल का

(अनुवाद) वसशिल का नयनी माझ्या स्वप्न माझे होशिल का रंगवशिल का चेहरा माझा जखम जरी दिसे ना का एक आरसा तुटूनि गेला खंत त्याचा करशिल का एकट्या मला राहूदे एकटी त् न येवोनि फरक होईल का गंध दरवळे भोवति माझ्या महक त्याची विसरशिल का पहाण्यासाठी नसता कुणीही विझशिल का वा जळशिल का श्रीकृष्ण सामंत (सॅन […]

अंतरीच्या अंधार्‍या रात्री

(अनुवाद) अंतरीच्या अंधार्‍या रात्री अंतराला आनंदी ठेवू नको उगवेल पहाट खचित वाट पाहणे सोडू नको वेदनेच्या खर्‍या जगण्यात नसे कसली सीमा नको फसवू अंतराला धीर अंतराचा सोडू नको नको होऊ संशयी विश्वास मनातला सोडू नको उगवेल पहाट खचित वाट पाहणे सोडू नको अंतरीच्या अंधेर्‍या रात्री अंतराला आनंदी ठेवू नको उत्कंठेच्या मार्गी जाऊन अंतराने साद देऊन […]

ये ये तू माझ्या संगे ये

(अनुवाद) ये ये तू माझ्या संगे ये माझ्या अंतराची धडकन तू न मी क्षणो क्षणी हरएक क्षणी ये ये तू माझ्या संगे ये तुझ्यासंगे आहे सर्व काही हरएक क्षणी मी सडा एकाकी ये ये तू माझ्या संगे ये लाडक्या कविते ये संग ये एकच आशा माझ्या मनी पाहिन तुजला जीवनभरी नयनी तुजला सामावूनी हरवून जाईन […]

आहे का नाही?

  (अनुवाद) लवून,लवून तू दिलेली नजर तुला आनंद देत आहे का नाही? दडप,दडपलेल्या तुझया अंतरात अनुरति आहे का नाही? तुझ्या अंतराची तरणी धडधड मोजून पहा माझ्या सारखं तुझं हृदय तुला आनंद देत आहे का नाही? क्षण तो जेव्हा प्रीती येते तारूण्यात अश्या त्या क्षणाची तुला प्रतिक्षा आहे का नाही? उमेद तुझ्यावरी ठेवून दुनियेला ठोकर मारीत […]

दीप जळवून काय होणार आहे?

(अनुवाद) आरशात तुझ्याच छबीवर नजर लावून काय बसला आहेस? एक नजर माझ्यावर टाकलीस तर तुझं काय जाणार आहे.? माझ्या होणार्‍या बदनामीत तू पण सामिल आहेस माझे किस्से माझ्याच मित्राना सांगून तुला काय मिळणार आहे? माझ्या समिप राहून अनोळखी रहाण्याचा बहाणा करीत आहेस दूर गेल्यावर हात हलवून त्याचा काय उपयोग होणार आहे? जीवनभर माझ्या त्रुटी पाहून […]

माझ्याच माथी फुटो

(अनुवाद) तुझ्या केशभाराच्या सावली खाली संध्याछाया आली असं मी समजेन ह्या जीवनाचा झालेला प्रवास माझा क्षणार्धात मिटला असं मी समजेन नजर लावून पहाशील तर विचारीन प्रेमाची सांगता एकदा सांगशील का नजर लवून रहाशील तर विचारीन एकदा तरी अभिवादन घेशील का तुझ्या अंतरावरची तूझी हुकूमत तुलाच लखलाभ होवो पराजित होण्याचा कलंक माझ्याच माथी फुटो श्रीकृष्ण सामंत […]