Category Archives: कविता

दीप जळवून काय होणार आहे?

(अनुवाद) आरशात तुझ्याच छबीवर नजर लावून काय बसला आहेस? एक नजर माझ्यावर टाकलीस तर तुझं काय जाणार आहे.? माझ्या होणार्‍या बदनामीत तू पण सामिल आहेस माझे किस्से माझ्याच मित्राना सांगून तुला काय मिळणार आहे? माझ्या समिप राहून अनोळखी रहाण्याचा बहाणा करीत आहेस दूर गेल्यावर हात हलवून त्याचा काय उपयोग होणार आहे? जीवनभर माझ्या त्रुटी पाहून […]

माझ्याच माथी फुटो

(अनुवाद) तुझ्या केशभाराच्या सावली खाली संध्याछाया आली असं मी समजेन ह्या जीवनाचा झालेला प्रवास माझा क्षणार्धात मिटला असं मी समजेन नजर लावून पहाशील तर विचारीन प्रेमाची सांगता एकदा सांगशील का नजर लवून रहाशील तर विचारीन एकदा तरी अभिवादन घेशील का तुझ्या अंतरावरची तूझी हुकूमत तुलाच लखलाभ होवो पराजित होण्याचा कलंक माझ्याच माथी फुटो श्रीकृष्ण सामंत […]

तुझ्या आठवणी आणून आणून

आज माझी सारी निद्रा तू तुझ्या संगती गेलास घेऊन सारी रात्र अशीच निघून जाईल तुझ्या आठवणी आणून आणून तो अनोळखी वसला आहे एका नवख्या नगरात काहीतरी शोधत आहे तो पागल खड्डे पडलेल्या मार्गात एव्हड्या महान महालात भयभयीत मी बिचारी सारी रात्र अशीच निघून जाईल जणू एकटीच मी किनारी विरहाच्या धगधगीत चितेवरून तूच एकटा घेशील मला […]

जलेने वाले जला करे

आता सगळीकडे जाहिर झाले आहे की तुच मला प्रेमात पाडले आहे आपली जेव्हा नजरा नजर झाली तूच प्रथम पाहिलेस खाली हा होता तुझा पाहून नखरा दिसे ना मला आता किनारा दिसतील तुझे हे बहाणे समजतील सर्व शहाणे हसतात नभातील सर्व तारे का करिशी हे सर्व सारे पुसेल मला हा सारा जमाना काय मी सांगू आता […]

दीप जळवून काय होणार आहे?

(अनुवाद) आरशात तुझ्याच छबीवर नजर लावून काय बसला आहेस? एक नजर माझ्यावर टाकलीस तर तुझं काय जाणार आहे.? माझ्या होणार्‍या बदनामीत तू पण सामिल आहेस माझे किस्से माझ्याच मित्राना सांगून तुला काय मिळणार आहे? माझ्या समिप राहून अनोळखी रहाण्याचा बहाणा करीत आहेस दूर गेल्यावर हात हलवून त्याचा काय उपयोग होणार आहे? जीवनभर माझ्या त्रुटी पाहून […]

अंतरी माझ्या आनंद गवसेना

(अनुवाद) अंतरी माझ्या आनंद गवसेना हसावे असे वाटतां रडावे लागले नीशी दिनीच्या यातना आजही होत्या लपवाव्या असे वाटतां रडावे लागले सांगावे तरी किती काय झाले असावे तुला काही नकळे अन मी अज्ञानी असावे एव्हडे समजले तरी बरेच समजले म्हणावे हसण्याचा बहाणा आणूनी चेहर्‍यावरी सत्य लपवावे असे वाटतां रडावे लागले असे किती असतील तारे नभामधे एक […]

नका सतावू मला.

(अनुवादित) नका सतावू मला. माझ्या आठवानो विसरूनी गेलो मी तुम्हाला नका सतावू मला नका माझ्या जवळी येऊ सुखाने जगूदे मला निळ्या नभाकडे पहात बसलो आहे तुटणारे तारे कुठवर जीवन कंठू स्वपनांच्या आधारे असुद्या मी खुळा नका करू अजून खुळा नका माझ्या जवळी येऊ सुखाने जगूदे मला नका लुटू मला करूनी अजुनी खुळा संभाळीतो तोल माझा […]

दूर पर्यंत जाईल तो विषय निघाला तर

अनुवादीत लोक अकारण निमत्त विचारतील उदासीनतेचं विचारतील कारण तुझ्या बेचैन होण्याचं बोटं दाखवतील सोडलेल्या तुझ्या केसांकडे दृष्टी लावून पहातील व्यतीत झालेल्या काळाकडे पाहून कंकणाकडे काही करतील पोटात मळमळ पाहून थरथरत्या हाताला करतील काही खळखळ होऊन आततायी ताने देतील अनेक बोलण्या बोलण्यात करतील माझा उल्लेख नको होऊस प्रभावित त्यांच्या बोलण्यावर समजून जातील पाहूनी छ्टा तुझ्या चेहर्‍यावर […]

एका लग्नाची ऐकीव गोष्ट

एका लग्नाची ऐकीव गोष्ट. (गद्य,पद्य वेचे.) तू मला पहायला आला होतास सफेद प्यॅन्ट अन सफेद फुल शर्ट काळा सावळा असलास तरी दिसलास स्मार्ट तू नेसली होतीस अंजरी साडी ब्लाऊझवर होती नक्षी वाकडी तिकडी गोरीपान होतीस अन दिसलीस फाकडी मी कांदेपोहे घेऊन आले होते तू मान खाली करून बसला होतास दोन चमचे खाल्यावर वर बघून हसलास […]

सांगशील का ते दिवस कुठे गेले?

(अनुवाद) नयन सांगती कथा प्रीतिची तरूण जीवनाची अन सुखी दुनियेची का जाळूनी करीशी दैना माझ्या घरट्याची? का जीवना लटूनी आयुष्य नष्ट केले गेले ? सांगशील का ते दिवस कुठे गेले? माझ्या ममतेचा विसर तुला आला कसा? माझ्या अंतरीचा दाह उपेक्षीत केलास कसा? नको तू विचारू प्राण माझा थकला कसा? कसे दिवस आले अन ते कसे […]