Category Archives: प्रश्नोत्तरे

जिवन खरोखरच सुंदर आहे.

देवाशी सुसंवाद माय बोलीतून (अनुवादीत) “जिवन खरोख्ररच सुंदर आहे” कृष्ण आणि अर्जुना मधे झालेला संवाद पार्था, तू काही म्हणालास का? होय गोविंदा, मला तुला हे विचारायचे आहे की मी कामात व्यग्र असतो  तश्या किड्मुंग्या पण कामात व्यग्र असतात,मग दोघांच्या कामात फरक  तरी काय? ह्या कामामुळे माझी पुरे आयुष्य गुंतून रहाते. अर्जुना, काम तुला व्यग्र ठेवते,ते […]