Category Archives: लेख

नका सतावू मला.

(अनुवादित) नका सतावू मला. माझ्या आठवानो विसरूनी गेलो मी तुम्हाला नका सतावू मला नका माझ्या जवळी येऊ सुखाने जगूदे मला निळ्या नभाकडे पहात बसलो आहे तुटणारे तारे कुठवर जीवन कंठू स्वपनांच्या आधारे असुद्या मी खुळा नका करू अजून खुळा नका माझ्या जवळी येऊ सुखाने जगूदे मला नका लुटू मला करूनी अजुनी खुळा संभाळीतो तोल माझा […]

चमत्कार

“तिच परिस्थिती कवीची.शेकडो हजारो शब्द डोक्यात खच्चून भरलेले असतात.पण त्यातून मोजकेच शब्द वापरून कवीकल्पना तयार होते. तो ही एक चमत्कार असतो.पण कवी तसं मानत नाहीत.” श्रीरंग आणि मी एकदा चहा पित असताना,अनेक विषयावर चर्चा करीत होतो.मधूनच श्रीरंगाला आपलं लहानपण आणि त्यानंतर मोठं होत असतानाचे टप्पे आठवले. मला म्हणाला, “मला आठवतं,लहान असताना इतर मंडळी वाट बघत […]

जीवन कसं जगणं हे आपल्या हातात आहे.

“शेवटी तिने लतादिदीचं “ऐ मेरे वतन के लोगों” हे गाणं इतकं आळवून आळवून वाजवलं की इतरांबरोबर मी ही उभी राहिले आणि तिच्या निस्संदिग्ध वाजवण्याच्या कुशलतेचंच नव्हे तर तिच्या आवेशपूर्ण संगीताचं जोर जोरात टाळ्या वाजवून प्रशंसा केली.”……इति जया. जया,माझ्या मित्राची मुलगी बरीच स्मार्ट झालेली दिसली.माझा मित्र नेहमीच तिची तक्रार माझ्याकडे करायचा.मी त्याला म्हणायचो,अरे,परिस्थिती हीच ह्या सर्व […]

रघुनाथचं जागृत देवस्थान

“कुणीतरी मोठ्या शास्त्रज्ञाने म्हटलंय की,ब्रम्हांड एव्हडं अभिज्ञ आहे की इतर पदार्थातून ते आपलं रूप दाखवित असतं.” मी रघुनाथल म्हणालो, “आमच्या बालपणापासून आमच्यावर देवाबद्दलचे संस्कार भरपूर झालेले आहेत.त्यामुळे “मी देव मानतो”,”मी अमुक अमुक देव किंवा देवी मानतो किंवा मानते” “अमुक देव किंवा देवी मला पावते”असे बोल अनेक वेळा ऐकायला यायचे.खरं किती आणि खोटं किती हा सर्व […]

माझा मित्र पास्कल डिसोजा

“पण मी मात्र लहानपणी मासे पकडण्यात रस घ्यायचो कारण माझा चेहरा हसरा रहायचा.”….इति पास्कल डिसोजा पास्कल डिसोजा माझा शाळकरी दोस्त.मी त्याच्या पुढे एक वर्ष होतो.पण आमची दोस्ती खेळामुळे झाली.आम्ही शाळेत हुतुतु खेळायचो.पास्कल नेहमी आमच्या विरोधी टीम मधे असायचा.तो मला नेहमी आऊट करायचा.कारण तो खेळायला फारच चपळ होता.हा चपळपणा तुझ्या अंगात कसा आला? म्ह्णून मी त्याला […]

झंझावात आपलं जीवन निर्धारीत करतात.

. “मला वाटतं,आपल्या जीवनात जे मोठे क्षण येतात ते आपल्यात संपुर्ण स्थैर्य असताना येत नसून जेव्हा अस्थिरतेचं प्रभावीपण, जे आपण काबीज करू शकणार नाही, अशावेळी येतात आणि ते क्षण अस्थिरतेच्या प्रभावीपणाचा आपल्याला कब्जा करायला लावतात.” मी कोकणात इतकी वर्षं राहिलो पण पावसाळा सुरू होण्याच्या सुमारास जी वादळं आणि झंझावात येतात ती मी चांगलीच अनुभवली आहेत.बरेच […]

आनंद देणारं ठिकाण.

“श्रीधरशी ह्यापेक्षा जास्त सहमत होणं मला शक्य नव्हतं असं म्हटलं तर चुकीचं होवू नये.” श्रीधर लहान वयातच आर्मीत दाखल झाला होता.त्याला असं करण्याची प्रेरणा त्याच्या काकाकडून मिळाली होती. त्याचे काकाच आर्मीत होते आणि नंतर निवृत्त झाले.त्याचे काका सेवेत असताना सुट्टीत कधी घरी आले की त्यांचं रहाणं,वागणं श्रीधर बारकाईने न्याहाळायचा.आर्मीच्या पोषाखात ते रुबाबदार दिसायचे.त्या पोषाखात त्यांना […]

माझ्या आज्जीचे बोल

शिल्पाच्या कुटूंबात, त्यांच्या जीवनात आर्थिक आणि डॉक्टरी उपाय आणि औषधी खर्च ही संकटं आली आणि त्यांनी ती भोगली. त्यामुळे त्यांच्या भावनांचा भंग झाला आणि त्यांच्यावर मोठा आघात झाल्यासारखे त्यांना वाटत होतं. असंच एकदा तिला तिच्या आजीचे बोल आठवले त्याने ती जरा धीट बनली आणि त्यातून तिने मार्ग काढला. त्याच असं झालं,शिल्पाची आजी अलीकडेच गेली.मला कळल्यावर […]

कुणाला द्यावं…आणि घ्यावं,ही एक चांगली गोष्ट आहे.

“जग हे दिल्या घेतल्याचे नाही कोण कुणाचे”…मी मंदाला म्हणालो. आपण नेहमीच अशी म्हण ऐकतो की, “घेण्यापेक्षा द्यावं.” मंदाने पण ही म्हण नेहमीच ऐकली होती.(कुणीतरी) दयाळु होऊन बरेच वेळा (आपल्यावर) आणल्या गेलेल्या घेण्याच्या प्राप्त-परिस्थितीला सामोरं जावं लागल्याने मंदा अश्या निर्णयाला आली की, द्यावं लागणं खरोखरीने कितीही चांगलं असलं तरी घेणं सुद्धा चांगलं आहे. मंदा मला म्हणाली, […]

माडाच्या झाडाने दिलेला संदेश.

“असं म्हणतात,आपल्या तुटपूंज्या उत्पनात दोन माडाच्या नारळाच्या उत्पनाची भर टाकून एक छोटं कुटूंब वर्षभर आपला उदर्निवाह करू शकतं.” गजानन आणि मी बरीच वर्षं शेजारी शेजारी म्हणून शहरात राहिलो होतो.ज्या ज्या वेळी माझा त्याच्याशी संपर्क यायचा त्यावेळी कसलाही विषय निघाला तरी त्या चर्चेत काहीना काही तरी विषय काढून मी त्याला कोकणाचा संदर्भ द्यायचो.गजानन अशावेळी नेहमीच म्हणायचा […]