Category Archives: लेख

सूर्य-उपासक मंदार.

“आज काहीही घडलं तरी उद्या सूर्य उगवणार हे निश्चीत.” मंदारला,सकाळचा त्याच्या बल्कनीत येऊन,सूर्याला पाहून काहीतरी पुटपुटताना मी नेहमीच पाहिलेलं आहे. कधीतरी विचारावं की,तू सूर्याचा उपासक आहेस हे उघडच आहे.पण तू सूर्याकडे कुठच्या दृष्टीने पहातोस हे मला माहिती करून घ्यायचं असं वाटायचं.आज तुला सरळ सरळ विचारतो की,ह्या शक्तिशाली सूर्याकडे तू कोणत्या विचाराने पहातोस.निसर्गाचा एक तत्प गोळा […]

परखून पहायला काय जातंय?

संगीता आपल्या आजोळी वाढली.त्यामुळे तिच्या आजीचे तिच्यावर बरेच संस्कार झाले.त्यातली आवर्जून सांगण्यासारखी एक बाब म्हणजे आजीने शिजवलेल्या प्रत्येक पदार्थाची चव घेऊन आपलं मत देण्याचा आजीने तिच्यावर टाकलेली ही जबाबदारी. संगीता मला आपला अनुभव सांगत होती.मला म्हणाली, “मला अन्न -खाद्य लय आवडतं.अन्नाची चव,क्रियापद्धति,वास-गंध अगदी अन्नाबदद्धल सर्व काही मला मोहात पाडतं.खावं खावं जे वाटतं तेच हे अन्न-खाद्य. […]

“त्रुटीशिवाय जीवन न लगे”

“माझ्या आईच्या जाण्याने माझी झालेली नुकसानी मला भेडसावत नव्हती तर तिच्याशी मी ज्या तर्‍हेने वागलो ते मला जास्त भेडसावत होतं.माझाच स्वार्थीपणा मला सहन होत नव्हता.”….इती दामू माझं मनगटाचं घड्याळ बंद पडलं होतं.घड्याळ खूप जूनं झालं होतं पण ते मला आवडायचं.रोज चावी देण्याचा त्यात व्याप असला तरी ते अचूक चालायचं.त्याचा सोनेरी रंग आणि त्याचा सोनेरी पट्टा […]

छोट्याश्या घरासमोर छोटीशी बाग.

“माझी बाग छोटीशी असल्याने माझा बागेत बराच वेळ जात नाही.त्यामुळे आणखी अनेक कामं मी निवांतपणे करीत असतो.” सूर्यकांताने शहरात नवीन घर घेउन बरेच दिवस झाले.मला तो भेटल्यावर घर पहायला यायला नेहमीच आमंत्रण द्यायचा. “माझ्या घरापेक्षा मी सजवलेली बाग तुम्हला आवडेल” असं तो मला नेहमी म्हणायचा. त्याची बाग बघून मला खूपच नवल वाटलं.कारण बाग तशी फार […]

डाव जीवनाचा आणि बुद्धिबळाचा.

“माणसाचं पण असंच आहे.काही माणसं तिरसट असतात तिरकी चालतात अगदी उंटासारखी,कांही हत्ती सारखी बिचारी एक मार्गी नाकासमोर चालतात.” …इति अंकूश. अंकुशने त्यादिवशी मला फोन केला आणि बुद्धिबळाचा डाव बरेच दिवस खेळलो नाही तेव्हा ह्या रविवारी आपल्या घरी यायची विनंती केली. मला पण बरेच दिवस बुद्धिबळ न खेळल्याने,जरा खेळायची हूक्की आली होती. त्याप्रमाणे मी त्याच्या घरी […]

कोवळ्या पानांचं हिरवंगार असणं.

“एक दिवशी मी एका मुलीला,शाळा सुटल्यानंतर,एक प्रश्न विचारला, “तू कधी भयभीत झाली होतीस का?” ……इति शरयू शरयू मला सांगत होती, “मी ज्यावेळी अगदी लहान होते तेव्हा एकदा आमची शेजारची बाई मला जीवनाबद्दल एक गोष्ट शिकवून गेली. मला,झाडाच्या एका उंच फांदीकडे बोटकरून त्यावर असलेली अगदी थोडीच हिरवीगार पानं वार्‍यावर कशी डुलत होती, ते दाखवत होती. त्यानंतर […]

हे आत्ता माझ्या लक्षात आलं.(आणि माझी आई)

“तिचा हात अंगावरून खाली पडला.मी दचकलो.वारा सुटला होता आणि झाडं आणि पानं सळसळत होती. आणि ह्या सर्व प्रसंगाच्या वेळी चंद्र साक्षीला होता.” मुकुंदाला तो अगदी लहान असल्यापासून मी ओळखतो.त्याचे वडील तो अगदी लहान असताना गेले.त्याच्या आईचं सुद्धा त्यावेळी बरच लहान वय होतं.कुणाच्या आयुष्यात अशी शोकांतिका पाहिली की माझं मन खूपच विषण्ण होतं.दुःख आलेलं असतं हे […]

कॉफी आणि उमाकांत.

“ज्या गोष्टी बदलण्यासाठी तुमची क्षमता नसते त्या तुम्ही तशाच जाऊ दिल्यात आणि ज्या बदलू शकाल त्यांना कवटाळून बसलात तरंच तुम्ही खरं जीवन जगू शकाल.” “तुम्हाला कुठच्या पद्धतीची कॉफी आवडते?बरीच गरम,आईस्ड कॉफी,सरळ सरळ केलेली काळी कॉफी,एस्प्रेसो कॉफी,ड्बल शॉट कॅपिचिनो,पेपरमिंट मोचा की आणखी कुठच्या पद्धतीची कॉफी?असंख्य प्रकारच्या पद्धतीची कॉफी बनविता येते.आणि गम्मत म्हणजे त्यामुळे प्रत्यक्षात कॉफी कशी […]

पुन्हा एकदा कोकणातला पाऊस.

“मी पावसाला माझ्या जीवनाचा एक भाग केला आहे. आणि पावसाने मला माणूस म्हणून विकसित व्हायाला मदत केली आहे”. कोकणात जन्माला आल्यामुळे मी जेव्हडा कोकणातला पाऊस पाहिला आहे तेव्ह्डा क्वचित कुणी पाहिला असावा.कोकणाच्या पावसावर मी बरेच लेख लिहिले आहेत.त्यात ही आणखी एक भर म्हणा. मी कोकणात शिडकावा देणारा पाऊस पाहिला आहे.रिमझिमणारा पाऊस पाहिला आहे.आडवा-तिडवा येणारा पाऊस […]

म्हातारपण (एकाकीपणाचं स्वागत)

कवटाची (अंड्याची) करी केल्यानंतर, सोलकढी भात कालवून झाल्यावर तोंडाला कवटाची करी घेऊन केलेलं जेवण मायला समाधान द्यायचं.सुरवातीला करीभात जेवायाचा नंतर सोलकढी भात जेवायचा.बारा कवटं असलेल्या खोक्यातून एक कवट निवडून,ते सुद्धा पिंगट रंगाचं कवट असल्यास उत्तम समजून त्याची केलेली आमटी मायला खूपच आवडायची.त्या रात्रीचं तिचं ते एकटीचं जेवण असायचं. मायने ह्यापूर्वी कवटाची आमटी कधी केलीच नाही […]