Category Archives: लेख

थांबून गुलाबाचा सुगंध घ्यावा.

“वर आकाशाकडे पाहून जास्त गहन होऊन बघावं म्हणजे प्रत्येक चांदणी त्या त्या जागी अगदी योग्य वाटूनच बसवली आहे असं भासेल.” “थांबून गुलाबाचा सुगंध घ्यावा.” कधी ऐकलंय का हा वाकप्रचार? श्रीने मला प्रश्न केला. त्याचं असं झालं, जीवन हा एक प्रवास आहे.त्या प्रवासाच्या वाटेत काही घोटाळे पहायला मिळतात,काही तुटलेली नाती पहायला मिळतात तर कधी नवी जोडलेली […]

निसर्ग-वेडा रमाकांत

“जे आपलं खरं स्थान आहे तिथे जायला मुक्ति मिळावी म्हणून, निसर्ग, आपल्याला शांती मिळावी म्हणून, आपल्यात नम्रता आणण्याच्या प्रयत्नात असतो.” निसर्ग-वेड्या रमाकांतला मला बरंच काही सांगायचं होतं.त्या दिवशी तो माझ्याकडे वसंत आणि श्रावण ह्या ऋतुंबद्दल बरंच काही बोलला.आजही त्याने मला आवर्जून सांगीतलं की प्रत्यक्ष निसर्गाबद्दल त्याला आणखी काही बोलायचं आहे आणि ते मी ऐकावं. “प्रत्येकाचा […]

वसंत आणि श्रावण

“वसंत ऋतुतले असेच काही दिवस मला जास्त आवडतात.परंतु, ओलं चिंब करून टाकणारे पावसातले दिवस नक्कीच निराळे असतात.” रमाकांत काही दिवस आपल्या मुलाकडे रहायला आला होता.कोकणातून बाहेर शहरात यायला रमाकांत नाराज असतो.परंतु,ह्यावेळी तसंच काहीसं कारण झाल्याने त्याला त्याच्या मुलाकडे येऊन रहावं लागलं होतं. मला बघून त्याला बरं वाटलं.इथे कंटाळा आला म्हणून मला तो सांगत होता.शहरातला उकाडा […]

अंतरी माझ्या आनंद गवसेना

(अनुवाद) अंतरी माझ्या आनंद गवसेना हसावे असे वाटतां रडावे लागले नीशी दिनीच्या यातना आजही होत्या लपवाव्या असे वाटतां रडावे लागले सांगावे तरी किती काय झाले असावे तुला काही नकळे अन मी अज्ञानी असावे एव्हडे समजले तरी बरेच समजले म्हणावे हसण्याचा बहाणा आणूनी चेहर्‍यावरी सत्य लपवावे असे वाटतां रडावे लागले असे किती असतील तारे नभामधे एक […]

पदयात्रा काढणं.Hike

“मला स्वतःला अशा स्वैर कल्पना,भन्नाड कल्पना करायला आवडेल.” इति सुधाकर सुधाकराला अगदी लहान असल्यापासून hiking ला जाण्याचं वेड लागलं होतं.आणि ही सवय तो त्याच्या मामाकडून शिकला.मामा पाश्चिमात्य देशात शिकला,वाढला आणि मग तिकडून सर्व सोडून देशात परत आला. पदयात्रा काढून निसर्ग सौन्दर्य कसं अनुभवावं,ह्याची गोडी त्याने सुधाकराला लावली. ह्यावेळी मी ठरवलं की सुधाकराला विचारावं ह्या पदयात्रेतून […]

आत्मसन्मान असावा हे मला भावतं.

“जीवनाचा,निसर्गाचा आणि अन्य प्राणीमात्राचा सन्मान करून राहिल्यास जीवन जगण्यासारखं निश्चितच वाटेल.”…इति माझा पुतण्या. त्याचं असं झालं,माझ्या एका जवळच्या मित्राच्या मुलाने आत्मसमर्पण केलं,जीव दिला.हे मला कळताच मी माझ्या मित्राला भेटायला गेलो होतो.त्याच्या बरोबरोबर झालेल्या बोलण्यातून एक गोष्ट लक्षात आली की माझ्या पुतण्याची आणि त्या मुलाची मैत्री होती.त्या मुलाने असं का केलं ह्याचा उहापोह मी माझ्या मित्राकडे […]

सूर्य-उपासक मंदार.

“आज काहीही घडलं तरी उद्या सूर्य उगवणार हे निश्चीत.” मंदारला,सकाळचा त्याच्या बल्कनीत येऊन,सूर्याला पाहून काहीतरी पुटपुटताना मी नेहमीच पाहिलेलं आहे. कधीतरी विचारावं की,तू सूर्याचा उपासक आहेस हे उघडच आहे.पण तू सूर्याकडे कुठच्या दृष्टीने पहातोस हे मला माहिती करून घ्यायचं असं वाटायचं.आज तुला सरळ सरळ विचारतो की,ह्या शक्तिशाली सूर्याकडे तू कोणत्या विचाराने पहातोस.निसर्गाचा एक तत्प गोळा […]

परखून पहायला काय जातंय?

संगीता आपल्या आजोळी वाढली.त्यामुळे तिच्या आजीचे तिच्यावर बरेच संस्कार झाले.त्यातली आवर्जून सांगण्यासारखी एक बाब म्हणजे आजीने शिजवलेल्या प्रत्येक पदार्थाची चव घेऊन आपलं मत देण्याचा आजीने तिच्यावर टाकलेली ही जबाबदारी. संगीता मला आपला अनुभव सांगत होती.मला म्हणाली, “मला अन्न -खाद्य लय आवडतं.अन्नाची चव,क्रियापद्धति,वास-गंध अगदी अन्नाबदद्धल सर्व काही मला मोहात पाडतं.खावं खावं जे वाटतं तेच हे अन्न-खाद्य. […]

“त्रुटीशिवाय जीवन न लगे”

“माझ्या आईच्या जाण्याने माझी झालेली नुकसानी मला भेडसावत नव्हती तर तिच्याशी मी ज्या तर्‍हेने वागलो ते मला जास्त भेडसावत होतं.माझाच स्वार्थीपणा मला सहन होत नव्हता.”….इती दामू माझं मनगटाचं घड्याळ बंद पडलं होतं.घड्याळ खूप जूनं झालं होतं पण ते मला आवडायचं.रोज चावी देण्याचा त्यात व्याप असला तरी ते अचूक चालायचं.त्याचा सोनेरी रंग आणि त्याचा सोनेरी पट्टा […]

छोट्याश्या घरासमोर छोटीशी बाग.

“माझी बाग छोटीशी असल्याने माझा बागेत बराच वेळ जात नाही.त्यामुळे आणखी अनेक कामं मी निवांतपणे करीत असतो.” सूर्यकांताने शहरात नवीन घर घेउन बरेच दिवस झाले.मला तो भेटल्यावर घर पहायला यायला नेहमीच आमंत्रण द्यायचा. “माझ्या घरापेक्षा मी सजवलेली बाग तुम्हला आवडेल” असं तो मला नेहमी म्हणायचा. त्याची बाग बघून मला खूपच नवल वाटलं.कारण बाग तशी फार […]